هشدار نسبت به سراسری شدن اعتراضات اصفهان در اعتراض به بحران آب در رسانه های حکومتی

روزنامه حکومتی مستقل با هشدار نسبت به سراسری شدن اعتراضات اصفهان در اعتراض به بحران آب نوشت ـ۳آذر۱۴۰۰

بحران کمبود آب با نمونه‌های قبلی فرق داشته و یک مطالبه عمیق و فراگیر است. اگر در پی خوزستان، امروز در اصفهان و شهرکرد نمود می‌یابد، یک نیاز واجب و ترس همه‌گیر در کشور است. حل نشدن این موضوع طبقات بسیار و استانهای زیادی را درگیر خواهد کرد.

فرهیختگان متعلق به ولایتی مشاور خامنه‌ای نیز نوشت: اعتراضات و انتقادها که به کف خیابان می‌کشد و تا حد ملی گسترش می‌یابد، از قبل خواسته‌های کوچکی بوده و آرام آرام شکل گرفته است... به هر شکلی امروز مسأله ساماندهی شود هم‌چنان بحرانی خواهد بود و هیچ فرقی نمی‌کند که شما این بحران را از یزد به اصفهان ببرید یا از اصفهان ببرید به سیستان‌وبلوچستان یا به هر جای دیگر. این بحران هست، وجود دارد، مثل این است که آتش را از یک دست به دست دیگر بدهید.

سایت حکومتی الف با عنوان «دومینوی بحران آب در ایران» با اشاره به این‌که بحران اب از مناطق کم‌آب مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به حوضه‌های آبگیر پرآب مثل خوزستان کشیده شده، نوشت: حال این دومینو بلافاصله و با مدت کمی به اصفهان رسیده که در صورت عدم تدارک پاسخ مناسب این بازی خطرناک سایر حوضه‌های آبریز ایران را نیز تهدید خواهد کرد. . در حال حاضر دامنه اعتراضات به کف خیابانهای کشیده شده است. این امر به تنها سیگنال خطرناکی است که به حاکمیت بفهماند که بحران آب به‌معنای واقعی شدت یافته است.

مطالب مرتبط

شکست توطئه رژیم برای سمت دادن اعتراضات ضدحکومتی به درگیریهای استانی و قومی در رسانه های حکومتی

بحران کمبود آب و هشدار رسانه‌های حکومتی به سراسری شدن اعتراضات