ئی.پی.ای آژانس خبری عکس اروپا ـ تظاهرات ایرانیان در مقابل دادگاه استکهلم

ئی.پی.ای آژانس خبری عکس اروپا ـ تظاهرات ایرانیان در مقابل دادگاه استکهلم ـ ۳آذر۱۴۰۰  

محاکمه حمید نوری به خاطر مشارکت در جنایت جنگی و اعدام هزاران زندانی در ایران

یوای پی 

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم ـ همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری

همبستگی جهانی ایرانیان آزاده و یاران مقاومت با قیام مردم اصفهان