تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم ـ همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری

همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری ـ تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم ـ ۲آذر۱۴۰۰

روز دوم آذرماه دادگاه دژخیم حمید نوری از ساعت ۹صبح بوقت محلی در استکهلم سوئد آغاز شد. از روز سه‌شنبه دوم آذرماه به‌مدت ۴روز دژخیم حمید نوری در دادگاه استماع خواهد شد.

این جلسه به بازپرسی از دژخیم توسط دادستان، وکلای شاکیان و قاضی، اختصاص دارد.

روز دوشنبه، مقاومت ایران ماکت زندان گوهردشت ساخته مجاهدان اشرفی و شاکیان اشرف۳ را که در دادگاه دورس مورد استفاده قرار گرفته بود به درخواست دادگاه به‌سوئد انتقال داد و برای استفاده در جلسات بعدی به‌ساختمان دادگاه در استکهلم منتقل کرد

در ابتدای جلسه دادگاه استکهلم در روز سه‌شنبه رئیس دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد تا دژخیم حمید نوری و وکلای او بتوانند ماکت زندان گوهردشت، شامل راهرو مرگ و سالن مرگ را ببینند

دژخیم حمید نوری در اظهاراتش به‌دفاع از رژیم جلادان و رئیسی جلاد و لاجوردی و قاسم سلیمانی پرداخت و نسل‌کشی و قتل‌عام۶۷ را «یک نمایشنامه و یک داستان خیالی و توهمی و پوشالی و دروغین، غیرواقعی، ساختگی و جعلی» خواند

وی گفت به خمینی در این دادگاه جسارت شد. به رئیسی جسارت شد اینجا بود که من عکس‌العمل نشان دادم. به‌حاج قاسم سلیمانی جسارت شد. دنیای سنگینی روی سر من خراب شد هنگامی که به‌ایشان جسارت شد.

مطالب مرتبط

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ در سوئد با حضور کاردار سفارت رژیم

جنبش دادخواهی ـ دادگاه نوری و تسویه نهایی...