خانم مریم رجوی به هموطنان آزاده در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و شهرکرد درود فرستاد

خانم مریم رجوی به هموطنان آزاده در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و شهرکرد درود فرستاد ـ ۳آذر۱۴۰۰

خانم مریم رجوی:

درود بر هموطنان آزاده در اصفهان، چهار محال و بختیاری و شهر کرد که صدای حق‌طلبی خود را بلند کرده، یورش مزدوران و توطئه‌های رژیم برای انحراف تظاهرات را به شکست کشاندند، چه حقابه و چه آزادی تنها با قیام، مقاومت و پایداری در برابر وحشیگری رژیم آخوندی به دست می‌آید.

مطالب مرتبط

اصفهان ـ هجوم وحشیانه مزدوران به چادرهای تحصن و مقاومت کشاورزان ـ پیام خانم مریم رجوی

استمرار تجمع کشاورزان اصفهان در بستر زاینده رود - حمله وحوش رژیم به کشاورزان