شهرکرد ـ چهارمین روز خیزش مردم چهارمحال و بختیاری در اعتراض به غارت و دزدی آب استان

 چهارمین روز خیزش مردم چهارمحال و بختیاری  و بر هم زدن نمایش فریبکارانه رژیم با اتحاد و همبستگی مردم ـ ۳آذر۱۴۰۰

چهارمین روز خیزش دهها هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری در اعتراض به غارت و دزدی آب استان توسط رژیم آخوندی

شعارها:

دشمن ما هینجاست دروغ می‌گویند آمریکاست

مرگ بر مافیا

دولت خودش مافیا است

تشنه ایم تشنه ایم، صاحب سرچشمه ایم

مر جنگه مرجنگه خدا دونه جنگه تفنگه

اینجا چهارمحاله بردن آب محاله

یکی از سخنرانان:

«... . . ما از مناظره‌ها و مصاحبه‌ها خسته شده‌ایم. اگر اعلام می‌کنیم به قرارگاه خاتم . اعلام می‌کنیم به تمام پیمانکاران. اگر از فردا کمترین عملیاتی در رابطه با تونل‌های مخرب در سرزمین ما ادامه بدهند، ای دریغ ای دریغ حمایت اگر شما عزیزان و این حقیر پیشاپیش شما هر نقطه‌ای که تجهیزات کارگاهی داشته باشد ویران خواهیم کرد. 

مطالب مرتبط 

خانم مریم رجوی به هموطنان آزاده در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و شهرکرد درود فرستاد

قیام آب و آزادی