اصفهان ـ هجوم وحشیانه مزدوران به چادرهای تحصن و مقاومت کشاورزان ـ پیام خانم مریم رجوی

وحشت رژیم از اعتراض کشاورزان  اصفهان و حمله مزدوران به چادرهای تحصن و مقاومت کشاورزان ـ پیام خانم مریم رجوی ـ ۳آ‌ذر۱۴۰۰

مقاومت کشاورزان در مقابل هجوم وحشیانه مزدوران رژیم

امروز سوم آذر ماه ۱۴۰۰ تجمع کشاورزان ادامه دارد. ولی مثل این‌که دم صبح مأموران آمدند اینجا سمنو گذاشته بودند دیگ های سمنو را بردند و یک کمی اذیت کردند و رفتند فقط حمایت می خواهند دوستان فقط سریع حمایت کنید از اصفهان

ساعت ۴ آمدند دیک سمنو و اینها را جمع کردند یک چادر هم پاره کردند بردند شهرداری. حالا مردم فراخوان دادند که بیایند

هم اکنون ساعت یازده و پنجاه دقیقه روز چهارشنبه تجمع کشاورزان شرق و غرب. امروز قرار بوده چادرها را جمع کنند اما کشاورزان نمی‌گذارند و دارند شعار می‌دهند.

خانم مریم رجوی :

درود بر هموطنان آزاده در اصفهان ،چهار محال و بختیاری و شهر کرد که صدای حق طلبی خود را بلند کرده،یورش مزدوران و توطئه های رژیم برای انحراف تظاهرات را به شکست کشاندند ، چه حقابه و چه آزادی تنها با قیام ،مقاومت و پایداری در برابر وحشیگری رژیم آخوندی به دست می آید .

مطالب مرتبط

نوزدهمین روز تحصن اعتراضی کشاورزان اصفهان به غارت آب و حیاتشان توسط مافیای خامنه ای ـ در یک نگاه

بحران کمبود آب و هشدار رسانه‌های حکومتی به سراسری شدن اعتراضات