بسیج، مقدس برای نظام و دشمن خونین برای مردم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ بسیج، مقدس برای نظام و دشمن خونین برای مردم ـ ۱آذر۱۴۰۰

نگاهی به اظهارات اخیر سرکردگان نظام آخوندی

رئیسی جلاد در دیدار با سرکردگان بسیج ضدمردمی با وحشت از ریزشهای رژیم در شرایط بحرانی کنونی گفت: دشمن به‌دنبال ریزش در مجموعه نیروهای نظام است.

وی افزود: جریانهای معاند به‌دنبال انحراف در فکر، اندیشه و عمل و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند و راهبرد دشمن ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است.

رئیسی از بسیجیهای سیلی خورده خواستار چاره‌جویی شد و گفت: در این شرایط لازم است تمام ظرفیتهای نظام در کنار هم قرار بگیرند.

مطالب مرتبط

ابر دیکتاتورها و حکومت‌های چند ده ساله ـ قضاوت با شما

رئیسی جلاد: دشمن به‌دنبال ریزش در مجموعه نیروهای نظام است