شکاف طبقاتی و حقوق‌های نجومی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ شکاف طبقاتی و حقوق‌های نجومی ـ ۲۷آبان۱۴۰۰

۸۰درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند.

یک کاربر توئیتر، با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد پتروشیمی امیرکبیر از جمع حقوق و مزایایی گفت که به ۴۴میلیون تومان می‌رسد و در ادامه با احتساب ۶۶میلیون کارانه و ۱۰۰میلیون تومان کارت هدیه میزان این دریافتی به بیش از ۲۰۰میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که مبلغ دریافتی کارگران بدون سابقه کار با داشتن یک فرزند پس از کسر حق بیمه در سال جاری، حدود سه میلیون و ۷۱۱هزار و ۶۵۷تومان است.

از سوی دیگر، مبلغ دریافتی کارگران با سابقه کار در همان سازمان با داشتن یک فرزند و پس از کسر حق بیمه، سه میلیون و ۸۴۱هزار و ۸۵۷تومان در سال جاری است که با کلی چک‌وچانه زنی از سوی فعالان کارگری، از اواخر سال۹۹ تصمیم‌گیری و امسال به مرحله اجرا درآمده است.

در صورتی‌که به‌صورت میانگین حداقل دریافتی کارگران را سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان در نظر بگیریم، این یعنی صاحب فیش حقوقی ۲۱۵میلیون تومانی در ماه، چیزی در حدود ۵۸برابر یک کارگر ساده دریافتی دارد. با یک حساب سرانگشتی در صورتی‌که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و ۷۰۰هزار تومانی، در سال۴۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان دستمزد داشته باشد، این نجومی‌بگیر در سال معادل دو میلیارد و ۵۸۰میلیون تومان حقوق از خزانه دولتی یا همان درآمدهای نفتی دریافت می‌کند.

این یعنی یک مدیر ارشد در پتروشیمی که به‌نظر نمی‌رسد سختی‌های کارش معادل کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی باشد، دو میلیارد و ۵۳۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان بیشتر از همین کارگر در سال دریافتی دارد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که کارگری با دریافتی سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان در ماه باید حدود ۶۰سال کار کند تا بتواند معادل حقوق دریافتی یک سال مدیر ارشد در ایران دریافتی داشته باشد؛ بعد از حدود ۶۰سال، دریافتی یک حداقل بگیر، به دو میلیارد و ۶۶۴میلیون تومان می‌رسد، این در حالی است که یک مدیر ارشد در پتروشیمی، بعد از یک سال بیش از دو میلیارد تومان دریافتی دارد.

 

مطالب مرتبط

قتل‌عام در ۱۳۶۷ محاکمه در ۱۴۰۰ ـ قضاوت با شما

فاصله ۶۰ساله حقوقهای کارگران و مدیران حکومتی در ایران