ترانه شیرعلی مردان قیام شهر کرد برنو بدست بگیرند

ترانه شیرعلی مردان قیام شهر کرد برنو بدست بگیرند ـ ۲آذر۱۴۰۰

تقدیم به دلیران شهر کرد

تجمع و راهپیمایی مردم شهرکرد و دیگر شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به‌ بی‌آبی و غارت آب با شعار ٰ«وای اگر ایل ما برنو بدست بگیرد»

به‌دنبال فراخوان مردم شهرکرد برای تجمع علیه سیاست‌های غارت و انتقال آب توسط رژیم آخوندی، امروز دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰ مردم و جوانان در شهرکرد تجمع اعتراضی خود را شروع کردند.

امروز ۱آذر ۱۴۰۰، حبیب فدایی در میان تجمع مردم شهرکرد، با افشای طرح شیطانی سپاه پاسداران که «می خواهد میان مردم چهار محال و بختیاری و اصفهان اختلاف افکنی کند» گفت؛ تا زمانی که مشکل آب که علت آن سوء‌مدیریت جمهوری اسلامی و مافیای آب است، حل نشود لحظه‌ای از پای نخواهیم نشست و میدان را ترک نخواهیم کرد و اگر لازم هم باشد «برنو» به دست می‌گیریم

مطالب مرتبط

ترانه زاینده رود ـ پیشاهنگ

رژه اعتراضی کامیون‌داران معترض در فرخ شهر چهارمحال و بختیاری