از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت اول تا چهارم

از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت اول ـ ۲آذر۱۴۰۰

نگاهی به مراسم اشرف۳

امروز دوم آذرماه دادگاه دژخیم حمید نوری از ساعت ۹صبح بوقت محلی در استکهلم سوئد آغاز شد. از روز سه‌شنبه دوم آذرماه به‌مدت ۴روز دژخیم حمید نوری در دادگاه استماع خواهد شد.

این جلسه به بازپرسی از دژخیم توسط دادستان، وکلای شاکیان و قاضی، اختصاص دارد.

روز دوشنبه، مقاومت ایران ماکت زندان گوهردشت ساخته مجاهدان اشرفی و شاکیان اشرف۳ را که در دادگاه دورس مورد استفاده قرار گرفته بود به درخواست دادگاه به‌سوئد انتقال داد و برای استفاده در جلسات بعدی به‌ساختمان دادگاه در استکهلم منتقل کرد

در ابتدای جلسه دادگاه استکهلم در روز سه‌شنبه رئیس دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد تا دژخیم حمید نوری و وکلای او بتوانند ماکت زندان گوهردشت، شامل راهرو مرگ و سالن مرگ را ببینند

همزمان با این برگزاری این دادگاه یک آکسیون اعتراضی در اشرف۳ برگزار شده است. هم‌چنین تظاهرات اشرف‌نشانان و حامیان مقاومت در استکهلم سوئد در جریان دادگاه برگزار شد.

از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت دوم

گفتگو با اشرف‌نشانها

از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت سوم

گفتگو با حسین میرداماد

از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت چهارم

گفتگو با حسین میرداماد

مطالب مرتبط

از ۶۷ تا آبان دادخواه خون یاران

آبان آتشین و خونین، آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد