شروع دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم همراه با آکسیون در اشرف۳ و تظاهرات حامیان مقاومت در سوئد

آکسیون در اشرف۳ همزمان با شروع دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم و تظاهرات حامیان مقاومت در سوئد ـ ۲آذر۱۴۰۰

شهلا یزدان دوست: با تشکر از فرصتی که به من داده شد تا بتوانم ذره ای از جنایات نظام اعدام و قتل عام را که بیش از ۴۰ سال است بر میهنمان حاکم است بازگو کنم.

من در سال ۵۹ به خاطر نقل و انتقال نشریات مجاهد در شهر اهواز دستگیر و روانه زندان کارون اهواز شدم.

در زندان دژخیمان گفتند با ضمانت آزاد شوی. به آنها گفتم من جرمی مرتکب نشدم. شما باید نشریات و پولم را برگردانید و از من معذرت خواهی کنید که دژخیم گفت پس به زندان برگرد.

بعد از ۳۰خرداد۶۰ در به اصطلاح زندان آخوندها به ۵ سال زندان محکوم شدم اما آخوندها همین حکم خودشان را هم اجرا نکردند و تا سال ۶۶ به مدت ۶ سال در زندانهای کارون و کمیته اهواز که حدود دو سال و نیم در سلول انفرادی حکمم را گذراندم.

بعد از ۳۰ خرداد به خاطر اختناق خبری از بیرون نداشتم. درب بند باز شد و دژخیم اسمم را بلند خواند و گفت آماده شو میروی کمیته. در کمیته مرا برای شکنجه سه تن از خواهران مجاهد بردند. تعدادی از دژخیمان گرداگرد سه زن قهرمان مجاهد خلق می چرخیدند و شعار میدادند: گوهرالتاج سعادت اعدام باید گردد

گوهر از مسئولین تشکیلات در اهواز بود. در میانه میدان چشمم به گوهر افتاد که سراپا غرق در خون بود. همچنین خواهرم شهین  و خواهر دیگری که او را نمی شناختم. زن سیاهپوشی با کابل بالای سر آنها بود. پاسداران رذل به من گفتند به جمع این مزدوران بپیوند. گفتم هرگز. ناگهان صدای نحیف مجاهد گوهر شنیده شد که گفت بگویید مجاهد آزاد باید گردد. کابلها باریدن گرفت. مرا به انفرادی بودند و روز بعد ۱۵۰ ضربه شلاق زدند.

مطالب مرتبط

شروع دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم، همراه با آکسیون در اشرف۳ و تظاهرات حامیان مقاومت در سوئد

شروع دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم، همراه با آکسیون در اشرف۳ و تظاهرات حامیان مقاومت در سوئد