مراسمی با هزار زندانی مجاهد در اشرف ۳ در امتداد جنبش دادخواهی

هزار زندانی مجاهد در اشرف ۳ در امتداد جنبش دادخواهی ـ ۲آ‌ذر۱۴۰۰

از قتل عام۶۸ تا قیام آبان۹۸

امروز با آغاز مجدد محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد مجاهدان زندانی از بند رسته هم در اشرف۳ تجمع دارد که توجهتان را به آن جلب میکنیم.

علیرضا خالو:... رویان از درد

صاعقه در صاعقه،

پیچان در خشم

ما را چه کسی میخواهد محاکمه کند

شتاب مدارید

شتاب مدارید

خلق ما هنوز

از خشم برهنه خود

پرده نیافکنده است

 

مطالب مرتبط

شهرکرد ـ دومین روز خیزش هزاران تن از مردم چهار محال و بختیاری در اعتراض به بی آبی

خیزش مردم شهر کرد برای سومین روز متوالی در اعتراض به غارت آب توسط مافیای حکومتی