اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ دوشنبه

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ دوشنبه ۱آبان۱۴۰۰

شهرکرد
دومین روز خیزش هزاران تن از مردم چهارمحال و بختیاری
در اعتراض به بی‌آبی با شعار بختیاری می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

 

خانم مریم رجوی

درود بر مردم غیور چهارمحال و بختیاری که در دومین روز تظاهرات به‌خاطر بی‌آبی شعار می‌دادند بختیاری می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.

خامنه‌ای و سپاه، مسئول اول و آخر نابودی آب، خاک، محیط‌زیست، فقر، بیکاری و کشتار ۵۰۰هزار ایرانی در کرونا هستند.

ایران را باید از حکام جنایتکار پس گرفت.

 

با درود به تشنگان

آب و آزادی

و مردم بپا خاسته اصفهان و شهرکرد

زاینده‌رود در دریای قیام هرگز نمی میرد

 

دوم آذر

سالروز تأسیس میلیشیای مردمی در سال۱۳۵۸

نقطهٔ عزیمت و سنگ‌بنای

ارتش آزادیبخش ملی ایران

 

اصفهان

حمایتهای مردمی از تجمع و تحصن کشاورزان

در اعتراض به غارت آب و نابودی زاینده رود

 

مطالب مرتبط

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ یکشنبه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰