شکست توطئه رژیم برای سمت دادن اعتراضات ضدحکومتی به درگیریهای استانی و قومی در رسانه های حکومتی

شکست توطئه رژیم برای سمت دادن اعتراضات ضدحکومتی به درگیریهای استانی و قومی در رسانه های حکومتی ـ ۱آذر۱۴۰۰

در حالی‌که برخی از اعضای مجلس ارتجاع تلاش کردند اعتراضات ضدحکومتی در بحران آب را به‌سمت درگیریهای استانی و قومی منحرف کنند، روزنامه حکومتی ابتکار به شکست این توطئه به‌دلیل هوشیاری مردم اعتراف کرد نوشت: واکنش نمایندگان برخی از شهرها نسبت به اعتراضهای اصفهان بردن موضوع به سمت اختلافات قومی و سوار شدن (بود)... این واکنش‌ها، نوعی عقب‌ماندگی از شعور مردمی است که در اصفهان تیر مطالبتشان نه به سمت هموطنان خود که به سمت بی‌تدبیریهای مدیریتی بود...

روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نیز هشدار داد: مشکل کشاورزان... با فرمان و دستور و توصیه حل‌شدنی نیست... زمان آنست که دولتمردان بدون طفره رفتن و توسل به توجیهات غیرموجه... صنایع آب‌خور را از مناطق کم‌آب برچیده و به سواحل دریاها منتقل شوند.

مطالب مرتبط

ترس رژیم از گسترش قیام اصفهان به سایر استانها در روزنامه های حکومتی رسالت و وطن امروز

تحصن کشاورزان محروم اصفهان، در اعتراض به غارت حقابه‌شان توسط مافیای خامنه‌ای