قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم (قسمت چهارم تا ششم)

 قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۳۰آبان۱۴۰۰

حسین از سوئیس: سپاه باعث بوجود آمدن این مشکل در اصفهان شده است چون همه چیز را برای خودشان می خواهند.
مردم به اندازه ای از آگاهی رسیدند تا دودمان این رژیم را به باد بدهند. 
پرویز کریمیان: نکته جدی که حسین در حرفهایش بود این بود که الان به نقطه عطف با رژیم رسیدیم و این را می شود در همه زمینه ها دید. این دوران کمی بوده که طی شده و الان به نقطه کیفی رسیده است چون مردم اصفهان درد را حس کرده اند و این درد مشترک همه مردم است و این گامی ست در جهت رسیدن به سرنگونی این رژیم ضدمردمی.

 

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۳۰آبان۱۴۰۰( قسمت پنجم )

 

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۳۰آبان۱۴۰۰( قسمت ششم )

 

مطالب مرتبط

تجمع و راهپیمایی مردم شهرکرد و دیگر شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به‌ بی‌آبی و غارت آب با شعار ٰ«وای اگر ایل ما برنو بدست بگیرد»

ثبت شکایت علیه رئیسی، جلاد ۶۷ در انگلستان ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )