لرزیدن چارستون نظام در تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان ـ موشکاف

لرزیدن چارستون نظام در تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان ـ موشکاف ـ ۳۰آبان۱۴۰۰

 

موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! فدایی دارین! جمالتونو گل بارون! هاهاهاها.

عرض کنم خدمتتون که وقتی کشاورزا و مردم اصفهان ضرب شست نشون دادن و اون تجمع، ... تجمع نگو قیام بگو، اون قیام رو برپا کردن، نظام ولایت شروع کرد چارستونش مثل بید لرزیدن، اما برای عادیسازی تلاش کرد قضیه رو عادی جلوه بده. هاهاهاها.

 

تلویزیون رژیم ـ ۲۸آبان

شکست ضدانقلاب در ماهیگیری از بستر خشک زاینده رود.

 

وابستگان مریم رجوی تجمعات اصفهانیها را اعتراضات سراسری و قیام نامیده بودند. [توئیت سروناز چیت ساز همراه توئیت خود خواهر مریم را نشان می‌دهد

گزارشگر: تجمع اصفهانیها آبی باقی ماند و از کف زاینده رود فراتر نرفت.

 

موشکاف: هاهاهاها. اگه اعتراضات «آبی» باقی‌موند، پس چرا اینترنتو قطع کردین؟ آماده‌باش سگ و سیله‌های وحشیتون واسه چیه؟ غلط‌کردم‌گویی قطار کش مقامات از خبیثی و مخبر و پختر و بقیه واسه چی بود؟ چرا تو نمایشای جمعه‌تون اینقده لی‌لی به لالای بسیجیای وارفته گذاشتین؟هاهاهاها.

موشکاف: هاهاهاها. البته سگ و سیله‌های نظام تلاش می‌کردن به هر نحوی که شده اعتراضات رو خودشون دست بگیرن تا که مبادا مهار اوضاع از دستشون در بره. اما یه گوشه از ترس و لرزو ملاحظه بفرمایین هاهاهاها.

اصفهان ـ هم نوایی شعار با یک کودک اصفهانی

اصفهان – ۲۸آبان

خشکی زاینده رود...

آی مردمان ایران همت کنین دوباره

مرگ بر دشمن زاینده رود

موشکاف: هاهاهاها. رفقا! ترس و لرزو دیدین؟ این بچه رو آورده بودن که رشتهٔ کار از دستشون در نره، اما از اونجایی که «مرگ بر خامنه» ورد زبون همه‌س وقتی بچه لب باز کرد و «مرگ بر. . ». رو گفت هشت تا دست از این ور و اون ور و از بالای سر بچه هجوم آوردن که میکروفونو بقاپن! هاهاهاهاها. خب حالا این گاومیش نظام و راهنماییش به کشاورزا رو داشته باشین. هاهاهاها.

 

آخوند طباطبایی‌نژاد - نمایش جمعه اصفهان ـ ۲۸آبان

ما زبان شما هستیم می‌گوییم نظر من این هست:

فعلاً

زمین کشاورزی خود را تبدیل کنند به یک مغازه یا به یک کارگاه این رو زود تبدیل کنند بدون این‌که دولت بخواهد سهمی بگیرد

و به کار دیگر انشاءالله مشغول بشوند! خوب ما به‌عنوان روحانی باید راهنما باشیم من راهنمایی می‌کنم!

 

موشکاف: هاهاهاها. ببخشین! توهین به گاومیش شد! این میزان از حماقت تؤام با رذالت و وقاحتو باید تو کتاب گینس ثبت کرد. هاهاهاها. باشه تا اونایی که آخوند نوروزی رو ادب کردن مزد این راهنمایی رو هم به این دبنگ بدن مرحمت زیاد.

مطالب مرتبط 

هراس حکومت آخوندی از قیام مردم اصفهان و گسترش آن به استانهای مجاور

خیزش مردم شهرکرد در اعتراض به غارت آب