تلویزیون نیوز۲۴ آلبانی ـ شاهدان کلیدی برای بردن حمید نوری به پشت میله های زندان، در اشرف۳ هستند

تلویزیون نیوز۲۴ آلبانی ـ هفت مجاهد خلق در رابطه با قتل‌عام سال۶۸ در دادگاه شهادت داده‌اند ـ ۲۹آبان۱۴۰۰

محاکمه حمید نوری متهم به جنایت علیه بشریت، از دادگاه استکهلم سوئد به دادگاه دورس منتقل شد، جایی که چند تن از اعضای گروه اپوزیسیون اصلی شهادت دادند.

محمد محدثین، مسئول کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران پس از خاتمه دادگاه به خبرنگاران گفت: «از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری مانند رئیسی با این سابقه در جهان وجود ندارد. مقاومت ما نشان‌دهنده بهایی است که برای آزادی ایران پرداخته‌ایم و داریم می‌پردازیم.

۷ شاهد عینی کلیدی در برابر قضات شهادت دادند. روزی ما در دموکراسی زندگی خواهیم کرد، مردم ایران با استبداد مبارزه خواهند کرد».

نوری به‌خاطر آنچه در سال۶۷ رخ داد، محاکمه می‌شود. اعدام‌های مجاهدین به دستور خمینی صورت گرفت.

شاهدان کلیدی برای بردن حمید نوری به پشت میله‌های زندان در اشرف۳ هستند.

مطالب مرتبط

کوهایونه آلبانی ـ شواهد تاریخی در گردهمایی هزار زندانی سیاسی در اشرف۳

سایت کوهایونه آلبانی: شواهد تاریخی در گردهمایی هزار زندانی سیاسی در اشرف۳