طنز فیلم کدر ـ پیک شادی

طنز فیلم کدر ـ پیک شادی ـ۲۷آبان۱۴۰۰


از آنجایی که فتنه های خفن در راهه و هر روز در اقصی نقاط کشور سلاحهای مختلف کشف میشه، سینمای ولایی برای روحیه دادن به بسیجی ها همین موضوع را دستمایه قرار داده و با الهام از وضعیت درام مقام عظما نام فیلم را کدر گذاشته.

در سکانس اول می بینیم که دشمنان نظام در روز روشن تفتگها را بار صندوق عقب ماشین زدن و بین مردم خیرات میکنن...

مطالب مرتبط 

خامنه‌ای ـ دوبله جنگ و دعوای باندی در نظام ولایت فقیه ـ اوباش نظام

چشم سوم ـ طنز معرفی فیلم