بحث سیاسی آقاجون در قهوه خانه ـ پیک شادی

پیک شادی ـ بحث سیاسی آقاجان در قهوه خانه ـ ۲۷آبان۱۴۰۰


خسرو چه عجب یکبار آوردید قهوه خانه ما رو مهمان کنید

این ولخرجیها از تو بعید بود پسر

خسرو: ما اینیم دیگه، آقاجان

قهوه چی: چی بدم خدمتتون؟

سه تا استکان چای خوش طعم برامون بیار، دانه ای چنده؟

قهوه چی: استکونی ۵۰۰ تومنه

خسرو: قندش چنده؟

قهوه چی: اون مجانیه

خسرو: پس دو کیلو قند بده با خودمون ببریم... 

مطالب مرتبط 

آقاجون اینا ـ گرانی تخم مرغ ـ طنز عروسکی

بسیجیه گفت به عشق ولایت رأی نمیدم ـ قطعه طنز وشاد