طنز طناب تحریم ـ پیک شادی

طنز طناب تحریم ـ پیک شادی ـ ۲۷ابان۱۴۰۰

بازی دیگه تمومه 

به آخرش رسیدی

سطل زباله جاته

تازه کجاشو دیدی

 

طناب سفت تحریم

راه نفس رو بسته

نه میشه زهر رو خورد

و نه بمب رو ساخت با هسته

 

قاسمون تیلیت شد

فخریمون هم دیلیت شد 

توی عراق و لبنان

اوضاع حسابی خیط شد

 

یه آتیشی تو راهه

که تا بحال ندیدی

می سوزونیم ریشه تو

تازه کجاشو دیدی...

مطالب مرتبط 

خیلی بزرگش نکنید ـ طنز تلخ

طنز رادیویی دزدی در نظام ولایت و اظهارات باهنر