نقش زنان آزاده، مبارز و شورشگر در قیام آبان ۹۸ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ نقش زنان آزاده، مبارز و شورشگر در قیام آبان ۹۸ ـ قسمت اول ـ ۲۶آبان۱۴۰۰

گفتگو با سهیلا صادق مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران

یکی از موضوعات بسیار برجسته در قیام آبان ۹۸ نقش زنان آزاده و شورشگر بود و بعد از آن قیام جنبش مادران شهیدان قیام را داریم که به نوعی همان قیام را ادامه می‌دهند. از شما می‌خواهم که در این رابطه از تجربیات خودتان بگویید.

سهیلا صادق: قبل از همه می‌خواستم به سه خبر روز اشاره‌ای کنم. یکی از تصویب شصت و هشتیمن قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع ملل متحد بود. سپس برگزاری دو دادگاه بین‌المللی یکی بخاطر تروریسم رژیم آخوندی و دیگری بخاطر قتل‌عام سال ۶۷ که در سوئد برگزار می‌شود و اخیرا به آلبانی منتقل شده است.

پیامی دارم برای خامنه‌ای که صدای پای روز حسابرسی دارد نزدیک می‌شود و به ترس از آن روزی که این گامها بساط تو را جارو کنند. هزاران درود می‌فرستم به شهیدان قیام آبان و تمامی قیام آفرینان.

زمانیکه شعله قیام در شهرهای مختلف شعله‌ور شد رژیم سعی کرد با قطع اینترنت مانع از رسیدن اخبار آن به جهان شود. ولی در همان اولین تصاویر دریافتی از قیام زن شجاعی را دیدم که بدون ترس مردم را به ایستادن و قیام علیه نظام آخوندی فرا‌می‌خواند.

یک مورد در کرج بود یک پرستار شجاع به نام آمنه شهبازی بود که در حال رسیدگی به مجروحان بود به شهادت رسید. او یادآور خاطره پرستار دیگری بنام شکر محمدزاده شد که در سال ۶۰ او هم بخاطر کمک به مجاهدینی که مجروح شده بودند در تظاهرات دستگیر شد و پس از سالیان شکنجه در قتل‌عام ۶۷ سربه‌دار شد.

نمونه دیگر نیکیتا اسفندانی ۱۴ ساله و یک دانشجو به نام آزاده زردی این دو یادآور شهدای میلیشیای دانش‌آموزی و دانشجویی در سال۶۰هستند. سن و سال این دو نشان می‌دهد که در همین رژیم به دنیا آمده و بزرگ شده اند و رژیم خیلی تلاش کرد که مشورعیت خودش را این نسل جابیاندازد ولی اینها نمایندگان نسل جوانی شدند که در دوران حاکمیت آخوندی به آنها نه گفته و تسلیم نشدند.

روی خط ایران ـ تظاهرات اشرف‌نشانها در مقابل دادگاه آنتورپ ـ قسمت دوم

گفتگو با محمود نوبری

مطالب مرتبط

آیا رژیم آخوندی می‌تواند با سرکوب مشکلات خود را حل کند؟ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

جامعه‌شناسیِ قیام آبان ۹۸