آیا رژیم آخوندی می‌تواند با سرکوب مشکلات خود را حل کند؟  ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ آیا رژیم آخوندی می‌تواند با سرکوب مشکلات خود را حل کند؟ ـ قسمت اول ـ ۲۵آبان۱۴۰۰

گفتگو با حسن تقدیری

دو سال از قیام پرشکوه و قهرمانانه ۹۸ گذشت. قیامی که لرزه سرنگونی بر نظام فاسد و ضدبشری ولایت فقیه انداخت آنچنان که هنوز هم در کابوس آن به سر می‌برند.

خامنه‌ای جنایت پیشه طی دو سال گذشته تلاش کرد با اعدام و کشتارکرونایی حاکمیت لرزان خود را حفظ کند، و به این وسیله در برابر بروز قیامی از جنس آبان ۹۸ آبان صف ببندد و آن را تبدیل به یک خاطره تاریخی کند.

اما مردم ایران از خیزش بهبهان در تیر۹۹ گرفته تا قیام سراوان و تشنگان خوزستان و در نه بزرگ به انتخابات نمایشی خامنه‌ای برای گماردن رئیسی جلاد به ریاست جمهوری و در اعتراضات روزانه اقشار مختلف مردم از جمله معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، پرستاران و پزشکان، نفتگران، و....نشان دادند که آبان زنده است. آبان در خروش روزانه کانون‌های شورشی، و تا به زیر کشیده شدن حاکمیت پلید آخوندی و پیروزی نهایی؛ همچنان ادامه دارد.

خامنه‌ای که تحمل اعتراضات مسالمت آمیز مردم را نداشت با فرستادن گله پاسدارن و ماموران لباس شخصی از جمله در شهرهای بهبهان، اهواز، درود، تویسرکان در عصر ۲۴آبان به روی مردم آتش گشود.

روز ۲۵آبان مردم در برابر کشتار دیکتاتور سکوت نکردند. آنها با شعار: «مرگ بر خامنه‌ای»، «دیکتاتور حیا کن، مملکتو رها کن»، «توپ تانک فشفشه، آخوند باید کشته شه» تمامی نمادهای حاکمیت آخوندی را مورد تهاجم‌ قرار دادند.

ولی‌فقیه ارتجاع در وحشت از متزلزل شدن و برافتادن نظام وارد صحنه شد و دستور سرکوب داد و گفت: «...این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال چه کسی است؟ این را بفهمند توجه کنند که می‌فهمند مردم هم ملتفتند و از اینها فاصله بگیرند. این آن توصیه‌ ماست، مسئولان کشور به وظایف‌شان به‌طور جدی عمل کنند...»

کابوس تکرار قیام آبان وحشت و دغدغه اول و آخر تمامیت رژیم و باندهای درونی آن است، چنانچه روزی نیست که در این رابطه در رسانه‌های و مصاحبه‌ها به همدیگر هشدار ندهند.

خامنه ای در وحشت از قیام تصمیم گرفت با انتصاب رئیسی دستگاهش را یک دست کند، اما از آنجا که شرایط عینی واقعی است و نفرت و خشم مردم نسبت به نظام تردید بر نمی‌دارد و به وضوح مردم در قیامها و خیزشهای سالیان اخیر اعلام کرده‌اند که این نظام را نمی‌خواهند و از آنجا که این رژیم در بن بست بی‌راه حلی قرار دارد پس از صد روز از استقرار دولت رئیسی با حاکمیتی شکننده‌تر و پرشکاف‌تر از قبل مواجهیم

روی خط ایران ـ تاثیرات قیام آبان ۹۸ بر روابط بین‌المللی نظام آخوندی ـ قسمت دوم

گفتگو با مهندس مهران مومنی

مطالب مرتبط

استمرار اعتراضات کشاورزان اصفهان و علل آن ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

سپردن کفالت اجتماعی تهران به سپاه؛ چرا؟