آغاز محاکمه همکاران آدولف هیتلر ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع نیمه اول آذر ماه

در گذر زمان ـ آغاز محاکمه همکاران آدولف هیتلر ـ ۲۵آبان۱۴۰۰

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

دادگاه نورنبرگ که سران رژیم نازی پس از جنگ دوم جهانی در آن محاکمه شد، شاید آشناترین نام برای همه باشد ـ دادگاهی که به ابعاد جنایات جنگی سران نازی پرداخت و آن ها را به سزای اعمال شان رساند.

دادگاه در شهر نورنبرگ آلمان برگذار و به دادگاه نورنبرگ مسما شد. دادگاه از ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ تا ۱ اکتبر ۱۹۴۶ به طول انجامید و در آن ۲۴ تن از مهم‌ترین رهبران سیاسی و نظامی رایش سوم محاکمه شدند. دادگاه نورنبرگ، تحت قوانین بین‌المللی و قوانین جنگ برگزار شد.

دادگاه نورنبرگ شاید به نظر بسیاری‌ها بزرگترین دادرسی در طول تاریخ باشد، زیرا تا آنزمان با چنین حجم و اندازه‌ای به نسل‌کشی، جنایات جنگی و هزاران مورد نقض قوانین جنگی رسیدگی نشده بود. نورمن بیرکت قاضی بریتانیایی که در دادگاه نورنبرگ قضاوت می‌کرد، گفته بود که این دادگاه بدون شک “بزرگترین دادرسی در تاریخ جهان” است.

در دادگاه نورنبرگ، علاوه بر ۲۴ تن از مهم‌ترین رهبران سیاسی و نظامی نازی‌ها، برخی از سران این رژیم بطور غیابی محاکمه شدند.

دادگاه نورنبرگ، ساختاری شد که بعدها توسط سازمان ملل متحد برای پیگیری جنایت‌های جنگی، نقص قوانین جنگی و جنایت علیه بشریت الگو شد و دادگاه جنایی بین‌المللی نیز برهمین ساختار پایه‌گذاری شد.

مطالب مرتبط

قطعنامه بر ضدنژادپرستی آفریقای جنوبی ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع نیمه دوم آبان ماه

محاکمه سران حزب نازیست آلمان آغازشد