قتل‌عام در ۱۳۶۷ محاکمه در ۱۴۰۰ ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ قتل‌عام در ۱۳۶۷ محاکمه در ۱۴۰۰ ـ ۲۴آبان۱۴۰۰

نگاهی به برگزاری دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دورس آلبانی

اکنون انتقال دادگاه محاکمهٔ اعضاء و ملازمان هیأت مرگ تابستان ۶۷ به جوار اشرف۳، یکی از شاخساران قدرتمند درخت جنبش دادخواهی است. دادگاه به‌طور مستقیم و حضوری، به استماع یکی از کانون‌های اصلی جنبش دادخواهی خواهد پرداخت. این یک پیروزی بزرگ قانونی علیه دست‌اندرکاران هیأت مرگ از خمینی تا خامنه‌ای و ملازمان‌شان است.

خمینی شاید برگهٔ فتوای ننگین و جلادیش را برگ برنده علیه «دشمنان اسلام» خودش می‌دانست؛ اما قدرت زمان و شکیبایی خاراگونهٔ دادخواهی را بنگر که وارثان همان قتل‌عام شدگانٍ با فتوای خمینی، اکنون در کانون تعیین‌کنندهٔ دادخواهی، به‌شهادت علیه جلادان می‌روند. رژیم آخوندی هرگز برای چنین قدرتی در تار و پود جنبش دادخواهی و ارادهٔ شکست‌ناپذیر دادخواهان حساب باز نکرده بود.

تصمیم دادگاه برای حضور در آلبانی و مهیا شدن برای شنیدن مستقیم شهادت شاهدان ساکن اشرف۳، بار دیگر به مردم ایران و قیام‌آفرینان قهرمان و پیشتاز پیام می‌دهد که همه‌چیز در مبارزه با حاکمیت ولایت فقیه به جبههٔ همبستگی و ارادهٔ تک‌تک ایرانیان از تهران تا اروپا و تا اشرف۳ بستگی دارد.

تمامیت این جنبش با ریشه‌داریش می‌تواند و باید به وسعت ایران و حتی جهان، شاخساران این ریشه را در همه‌جا بگستراند. جنبش دادخواهی در متن قیامهای مردم ایران است که اکنون به یک پیروزی مهم و تعیین‌کننده در تعادل‌قوای میان مردم و مقاومت ایران با نظام ملایان دست یافته است.

مطالب مرتبط

ایجاد انتظار در مردم با وعده‌های پوشال اقتصادی ـ قضاوت با شما

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن مجاهد خلق محمد زند

لطفا به اشتراک بگذارید: