کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

 از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران ـ فعالیت های کانونهای شورشی ـ ۲۲آبان۱۴۰۰

 

تهران ـ سالگرد قیام آبان ـ نصب بنر  با شعار: مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است ـ آبان ۱۴۰۰

تهران ـ سالگرد قیام آبان ـ نصب بنر  روی پل عابر پیاده با شعار: مریم رجوی: نه به حجاب جباری نه به دین اجباری نه به حکومت اجباری ـ آبان ۱۴۰۰

تهران ـ سالگرد قیام آبان ـ نصب بنر  با شعار: مریم رجوی: شهیدان قیام فدیه‌های آزادی مردم ایران‌اند ـ آبان ۱۴۰۰

تهران ـ سالگرد قیام آبان ـ نصب بنر  در ایستگاه اتوبوس با شعار: مریم رجوی: جوشش خون شهیدان شعله‌های قیام مردم را فروزانتر خواهد کرد ـ آبان۱۴۰۰

مطالب مرتبط

خطاب کانونهای شورشی به رژیم آخوندی ـ آبان دیگری می سازیم

نصب تراکت و شعارنویسی در شهرهای تهران، اصفهان، اردبیل، بندرعباس، آمل، شوشتر و ارومیه