تجمع اعتراضی کشاورزان قهدریجان در بستر رودخانه زاینده رود ـ در یک نگاه

در یک نگاه ـ تجمع اعتراضی کشاورزان قهدریجان در بستر رودخانه زاینده رود ـ ۲۲آبان۱۴۰۰

در ادامه اعتراضهای گسترده اقشار به‌جان آمده، روز شنبه ۲۲‌آبانماه کشاورزان زحمتکش قهدریجان در بستر زاینده رود چادر زده و در یک تحصن ۲۴ ساعته با کشاورزان غرب اصفهان همراه شدند.

تجمع اعتراضی نیروهای خرید خدمات نیشابور

روز شنبه ۲۲آبان ۱۴۰۰ نیروهای خرید خدمات در برابر اداره کل آموزش و پرورش رژیم در نیشابور، نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تظاهرات بازنشستگان هما

صبح امروز ۲۲آبان، بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی و سیاستهای غارتگرانهٔ آخوندهای حاکم، در برابر ساختمان ادارهٔ مرکزی فرودگاه مهرآباد، تظاهرات کردند.

تجمع پرسنل قراردادی

صبح امروز پرسنل قراردادی شهرداری اهواز، در اعتراض به سیاستهای تبعیض‌آمیز رژیم در استخدام، تجمع اعتراضی برپا کردند

غارت مردم به بهانه مالیات، یکی از مهم‌ترین راه‌کار رژیم برای تأمین کسری بودجه

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهشهای مجلس رژیم در گفتگو با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، به وضعیت بسیار وخیم بودجه رژیم در سال۱۴۰۱ اعتراف کرد و گفت:

اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال۱۴۰۱ انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت، برای شفاف‌سازی امور انجام دهد. در سال۱۴۰۰ دولت دست بازی در حوزه درآمدها ندارد. افزایش درصدی حقوق‌ها معنا ندارد.

این کارگزار حکومتی در پایان بار دیگر بر غارت هر چه بیشتر مردم برای تأمین کسری بودجه رژیم تأکید کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی، مهم‌ترین راه‌کار تحول درآمدهای دولت است.

طرح ممنوع الخروج بودن مدیران حکومتی برای جلوگیری از ریزش و فرار کارگزاران حکومتی

درپی افزایش ریزش و فرار گسترده در بین کارگزاران حکومتی، حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم با اشاره به؛ در حال بررسی بودن طرح ممنوع الخروج بودن مدیران حکومتی گفت:

برخی مناصب و پست‌های مدیریتی در کشور، تا سه سال پس از پایان مسئولیت‌شان ممنوع‌الخروج هستند.متأسفانه وقتی آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران از کشور خارج شد، بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند . مدیران عالی کشورمانند رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا هم مشمول این قانون می‌شوند.

مطالب مرتبط

تجمعات و تظاهرات اقشار به‌جان آمده از ظلم و غارت رژیم ـ در یک نگاه

ادامه تحصن شبانه کشاورزان اصفهان در بستر زاینده رود و تجمع اعتراضی اهالی روستای اوغول‌بیک تکاب بر علیه معدن‌کاران