دادگاه محاکمه حمید نوری ـ دورس آلبانی - شهادت دادن مجید صاحب جمع ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ دادگاه محاکمه حمید نوری ـ دورس آلبانی - شهادت دادن مجید صاحب جمع ـ قسمت اول ـ ۲۱آبان۱۴۰۰

گفتگو با مجید صاحب جمع

خلاصه‌ای از روند دادگاه را برای ما توضیح دهید

مجید صاحب جمع: سی و چهارمین جلسه دادگاه دژخیم حمید نوری در سوئد برگزار شد و قاضی دادگاه گفت که بخاطر اهمیت شهادت شاکیان و شاهدان اصلی این پرونده که در آلبانی هستند، دادگاه به آلبانی و شهر دورس در نزدیکی شهر اشرف می‌آید.

بنابر این من سی و ششمین جلسه دادگاه که در دورس برگزار شد در آن شرکت داشتم. ابتدا قاضی خودش و دادستانها را معرفی کرد و سپس از شاکی می‌خواهد که اظهارات خودش را تحت نکات دادستان محترم می‌گویند مطرح کنند. 

در این مرحله دادستان وارد شده و سوالات خودش را مطرح می‌کند. وقتی دادستان سوال می‌کند که شما در چه مقطعی در زندان گوهردشت بودید. زیرا این دادگاه فقط برای بررسی قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و آنهم در یک برهه زمانی مشخص متمرکز است.

پس از آن شاهد یا شاکی شروع به صحبت حول جریاناتی که در مقطع مرداد ۶۷ در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است. البته به شاکی مدت زمان مشخصی داده می‌شود زیرا محدودیت زمانبندی است.

من صحبتهایم را از روز ۷ مرداد ۶۷ و اینکه ما در زندان گوهردشت پس از شنیدن اینکه قطعنامه ۵۹۸ را خمینی در جنگ ایران و عراق پذیرفت و به قول خودش جام زهر نوشید و حالا باید هزاران زندانی در زندانهای رژیم خمینی تعیین تکلیف می‌شدند.

به همین خاطر هم خمینی یک فتوایی داد. من سعی کردم اگر لیاقت داشته باشم و شایستگی آن را داشته باشم به نمایندگی شما چند نکته‌یی در دادگاه بگویم. یعنی شواهد و مدارک و اسناد خودم را ارائه بدهمم در این‌که قتل‌عام به‌طور وضوح و مشخص صورت گرفته.

من به‌اصطلاح دفاعیه خودم را روی فتوای خمینی جنایتکار گذاشتم که صراحتاً در آنجا بحث سرموضعی را مطرح می‌کند و در یک جمله می‌گوید، سر موضعی باید اعدام بشود. بنابراین من سعی کردم این را نشان بدهم که اگر هواداران و اعضای سازمان مجاهدین دیگر در این دنیا نیستند و حضور ندارند و قتل‌عام شدند به‌خاطر این بود که سرموضع بودند...

سر موضع مجاهدی خودشان سر هویت خودشان، هویت سیاسی، تشکیلاتی و عقیدتی خودشان. همه شما دیگر از بهر این‌که آخرین نفر در روز ۱۵مرداد و یکی از همین روزها خواهر مجاهدمان زهرا خسروی مورس می‌زند به بچه‌ها و این فاکت را به‌اصطلاح اضداد ما هم می‌گویند دیگه چاره‌ای ندارند که نگویند

 زهرا خسروی  در سلول انفرادی می‌گوید که به من چند دقیقه وقت دادند که وصیت نامه‌ام را بنویسم. همه ما را دارند اعدام می‌کنند سلام من رو به مسعود و مریم برسانید...

روی خط ایران ـ نگاهی به اعتراضات سراسری فرهنگیان و معلمان میهن ـ قسمت دوم

گفتگو با احمن کامیاب

مطالب مرتبط

ادامه محاکمه حمید نوری در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ادامهٔ دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - ۲۰آبان - شهادت دادن مجاهد خلق مجید صاحب‌جمع