فینیتو ـ معرفی همکاران جوان ریس ریس به اهالی ـ پیک شادی

معرفی همکاران جوان ریس ریس به اهالی ـ فینیتو ـ پیک شادی ـ ۲۰آبان۱۴۰۰


آهای اهالی فینیتو

اهای جوانان فینیتو

بیایید بیایید که اخبار خوبی برایتان دارمندی

این ریس ریس مباشر من می باشندی

ریس ریس جان همکاران جوان کدخدایت را به اهالی معرفی کن تا حالش ببرندی 

مطالب مرتبط 

انیمیشن فینیتو ـ سفرهای ریس ریس

بیایید همه از حقوق‌بشر دفاع کنیم! ـ دعوت اژه‌ای از دولتهای جهان ـ ۲۰آبان۱۴۰۰