ادامه محاکمه حمید نوری در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ ادامه محاکمه حمید نوری در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند ـ قسمت اول ـ ۱۹آبان۱۴۰۰

گفتگو با محمد زند

امروز چهارشنبه ۱۹آبان‌ماه اولین جلسه دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دورس با حضور شاکیان و شاهدان مجاهد خلق از اشرف۳ آغاز شد. 

امروز به عنوان یکی از شاکیان پرونده، در دادگاه به ادای شهادت پرداختم. ۶مرداد سال۶۷ من در طبقه سوم زندان بودم صبح روزنامه‌ها را قطع کردند.

شب بعد از آمارگیری روزانه، داوود لشکری داخل بند آمد و اسم سه نفر به نام‌های غلامحسین اسکندری سید حسین سبحانی و مهران هویدا را خواند.

من و رامین قاسمی و اصغر مسجدی، اصغر محمدی خبازان، مسعود کباری، منصور قهرمانی و یک نفر دیگر در داخل ایران که نمی‌خواهم اسمش را ببرم به ندادن روزنامه اعتراض کردیم.

داوود لشکری ما را بیرون کشید و داخل این راهرو و بعد چشم‌بند زدیم او اتهاممان را پرسید گفتیم هواداری از سازمان مجاهدین، شروع به زدن ما کردند. پاسداری به نام داوود بود که کاراته باز بود با پوتین ضربه‌ای به پای من زد و شصت پایم شکست به مدت یک ساعت ما را زدند.

داوود لشکری دوباره هویت ما را پرسید و ما هم اصرار کردیم هوادار سازمان، او گفت کدام سازمان ما گفتیم هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران. سه نفر گفتند مجاهدین خلق داوود لشکری گفت بروید داخل بند روز پنجشبنه سراغتان می‌آییم.

وقتی به بند برگشتیم حال من خیلی خراب بود برادرم رضا من را دید گفت چرا حالت خراب شده. داشتم می‌افتادم غلامحسین اسکندری و رامین قاسمی زیر بغلم را گرفتند مرا بردند داخل حمام آنجا استفراغ کردم. آن شب با همین درد تلاش کردم تا بخوابم.

روز جمعه ۷مرداد تلویزیون را قطع کردند و هواخوری را قطع کردند برادرم رضا زند با محمود رویایی داشت قدم می‌زد رضا گفت این وضعیت فراتر از اذیت و آزار معمول است و باید اعتراض کرد.

برادرم ۲۱سال و دانشجوی تکنولوژی بود که در شهریور ۱۳۶۰ همراه با دوستش پرویز شریفی دستگیر شد. پرویز به ابد و رضا به ۱۰سال زندان محکوم شدند پرویز هم در سال۶۷ اعدام شد.

رضا تلاش داشت به بچه‌هایی که وضع مالی‌شان خوب نبود کمک کند و به پدرم می‌گفت پول بیشتر بدهد تا به آنها کمک کند. او خیلی مهربان بود.

روی خط ایران ـ تجمع امروز اشرف‌نشانها در سوئد ـ قسمت دوم

گفتگو با فریبا گندمی

مطالب مرتبط

نگاهی به کارنامه سه ماهه رئیسی و وعده وعیدهای او ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند