توجیه مفت‌خوری توسط آخوند حکومتی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ توجیه مفت‌خوری توسط آخوند حکومتی ـ ۱۸آبان۱۴۰۰

نگاهی به گفته‌های آخوند قرائتی

آخوند قرائتی:
گفت یک جوانی از من پرسیده این درست است که ما جون بکنیم۱۰۰ میلیون پیدا کنیم ۲۰ تومانش رو بدیم به آخوندا؟
گفتم چرا مساله رو اینطوری می‌پرسی؟ 
 بگو ۱۰۰ میلیون گیرم آمده ۸۰ میلیونش را طبق دلم عمل می‌کنم (مجری: هرجور خواستن)

۲۰درصدش را میدم به کسی که سوادش از من بیشتره، تقواش از من بیشتره، فقرا رو بهتر از من می‌شناسه
هواپرست هم نیست که خواسته باشه مبلمان خونه و ماشینش را عوض کنه

۲۰میلیونش را میده به مجتهد عادل بی هوس! مرجع تقلیدش
صاف نگو آخوندا! بگو آیت‌الله العظمی که ۹۰سال درس خونده، ۹۰سال کسی ازش گناه ندیده
۹۰سال تشخیص میدن همه که این دنبال هوسش نیست.

این آخوند دجال، مفروضاتی را بدیهی می‌گیرد که هیچکدام درست نیست. آخوند نه سواد دارد نه تقوی
از این مقدمه می‌خواهد چاپیدن مردم توسط آخوندهای مفت‌خور را توجیه کند.
آیا دین فروش‌تر، گناه‌کارتر و هوس‌ران‌تر از آخوندهای حکومتی وجود دارد؟

سوال: چرا علی رغم چپاول‌های کهکشانی، آخوندها دست از اموال ناچیز مردم نمی‌کشند؟

الف) اگر از خمس و زکات کوتاه بیایند، دستگاه دین‌فروشی آنها فرو می‌پاشد.
ب) تزکیه اموال مردم و تضمین بهشت برای آنها، دست‌اندازی نیست.
ج) آخوندی که ۹۰ سال زحمت کشیده، حداقل باید این امتیازات را داشته باشد.
د) آنها این پول‌ها را برای فقرا نیاز دارند

مطالب مرتبط

تنفس مصنوعی با اخبار دروغ ـ قضاوت با شما

صافی‌کردن پشه و بلعیدن شتر در شریعت فریسیان