پایان بدون نتیجه اجلاس جی ۲۰ در رم ـ جهان در هفته ای گذشت

پایان بدون نتیجه اجلاس جی ۲۰ در رم ـ جهان در هفته ای گذشت ـ ۱۸آبان۱۴۰۰

در اولین روزهای هفته گذشته اجلاس رهبران موسوم به جی بیست در رم پایتخت ایتالیا در شرایطی به پایان رسید که رهبران حاضر در اجلاس هیچ تصمیم مشخصی برای مقابله با افزایش دمای زمین و کاهش پیامدهای منفی آن گرفته باشند.

هفته گذشت نشست رهبران بیست کشور صنعتی که ۸۰ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند در رم در شرایطی پایان یافت که تصمیم قابل ذکری برای نجات کره زمین از وضعیت فاجعه بار آب و هوای فعلی گرفته نشد.

این کشورها همراه با چند کشور دیگر از قبیل دیکتاتوری قرون وسطایی حاکم بر ایران تولید کنندگان بیشترین میزان گازهای سمی در جهان هستند.

گازهایی که اساسا حاصل سوختهای فسیلی نابودی جنگلهای و استفاده مدیریت نشده منابع آبی هستند از چشمگیرترین نتایج کنفرانس جی بیست این بود که در بیانیه پایانی نشست سران هیچ اشاره ای به سال ۲۰۵۰ میلادی به عنوان مهلت دستیابی به شرایط کربن خنثی یعنی ایجاد تعادل بین میزان انتشار و زدودن گاز دی اکسید کربن نشده و تنها از اهمیت تحقق آن درمیانه قرن سخن گفته شده است.

رهبران کشورهای جی بیست همچنین تنها تاکید کردند که طرحهای ملی کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صورت لزوم باید تقویت شوند.


ادامه جنگ داخلی در اتیوپی 
تشدید بحران در لبنان 
ادامه آتشفشان لاپالما د راسپانیا 
تظاهرات درگلاسکو
حمله جنایتکارانه به یک بیمارستان در افغانستان 
توافق اتحادیه اروپا و آمریکا برسر تعرفه های گمرگی 

مطالب مرتبط 

فاجعهٔ فرونشست زمین زیر پای مردم

ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان خشمگین اصفهان در جلوی شرکت آب منطقه‌ای