از هر طرف که نگاه کنیم آبان ادامه خواهد داشت ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به بازتاب نظرات کاربران در مورد آبان ماه و ضرورت تجدید قیام آبان ۹۸ در توئیتر ـ ۱۷آبان۱۴۰۰

کانون شورشی:

تهران

۱۵۰۰ شهید قیام آبان ماه نه فراموش می‌کنیم نه می‌بخشیم آبان دیگری می سازیم

اما واقعیت این است که مردم از تمامیت نظام ولایت فقیه عبور کرده‌اند و رابطه آنها با حاکمیت به درجه‌ای از آنتاگونیسم رسیده، که هر حادثه کوچک یا بزرگ و در هر شرایط زمانی می‌تواند مبنایی برای قیامی بزرگ گردد.

قیام آبان و تکانه‌های عظیم آن این باور را در داخل و خارج ایران تقویت کرد که استبداد دینی حاکم بر ایران سرنگون‌شدنی است و این سرنگونی در چشم‌انداز نزدیک است.

رادیکالیسم برآمده از قیام آبان، مرزبندیهای سیاسی ـ اجتماعی را تیز و تیزتر کرد. نشان داد که در جامعه ایران، یک قطب‌بندی بیشتر نیست، باقی تقسیم‌بندیها، فراکسیون‌سازی‌ها و جناح‌بندیها و اپوزیسیون‌تراشی‌ها کف روی آب است. در یک‌طرف نظام ولایت فقیه با تمام شکل‌ها و شکلک‌های آن قرار دارد و در طرف دیگر براندازان با پیشتازی مقاومت ایران و کانون‌های شورشی.

قیام آبان سرنگونی را به‌عنوان خواست اصلی مردم ایران در مواجهه با استبداد دینی مهر کرد.

خون یاران شهید و پژواک آن، از ۶۷ تا آبان۹۸ در فعالیت کانون‌های دلیر شورشی در داخل ایران و فریادها و تظاهرات اشرف‌نشانها در کشورهای جهان می‌جوشد و مردم و مقاومت ایران را گام‌به‌گام به روز بزرگ آزادی، نزدیکتر می‌کند.

مطالب مرتبط

زنده کردن یاد شهیدان قیام آبان ۹۸ ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نمای روز – تمامیت نظام در وحشت از تکرار آبان