درسها و دستاوردهای قیام آبان

دستاوردها و درسهای قیام آبان ـ ۱۵آبان۱۴۰۰

یکی از دستآوردهای مهم قیام آبان ۹۸، سازمانیافتگی آن قیام بود. کانون‌های‌شورشی به‌مثابه نیروهای پیشتاز در متن خیابان حضور داشتند و و با جسارت و سرعت عمل زیاد، نقش برجسته‌ای در هدایت قیام ایفا کردند.

مسعود رجوی در ۶ آذر۹۸ در این‌باره اعلام کرد: «استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت‌ناپذیر دست یافتند».

همین درسها و دستآوردها بود که باعث شد خامنه‌ای با دست خود، نقابهای شیادانه را از چهره‌اش کنار بزند و اصلاح‌طلبان قلابی را از ساختار قدرت جراحی نماید.. اکنون با رژیم ضعیف تری مواجهیم که روزبه‌روز به بحرانهایش اضافه می‌شود. پارامترها و فاکتورهایی که قیام آبان را خلق کرد با گذر زمان نه‌تنها از بین نرفته بلکه با وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی، تورم و گرانی افسارگسیخته، فرونشست هر چه بیشتر طبقه متوسط، اضافه‌شدن به جمعیت حاشیه‌نشینان، افزایش فاصله طبقاتی و رشد نرخ فقر مطلق، ایران تحت نعلین آخوندها را به یک انبار نیترات آماده انفجار تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌یی که قیام آتی از قیام پیشین بسا پردامنه‌تر خواهد بود.

مطالب مرتبط

مانور رژیم در وحشت از شهرهای شورشی آزاد شده

نمای روز - پاسخ جوانان شورشی به ۴۰سال وعده و فریبکاری