استفانیا پتزوپانه نماینده پارلمان ایتالیا در کنفرانس سنای ایتالیا

استفانیا پتزوپانه نماینده پارلمان ایتالیا رئیس مشترک کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد
 

رژیم حاکم بر ایران نه تنها زنان را درجه دو حساب می‌کند بلکه خصوصیتهای ضدانسانی این رژیم علیه زنان بسیار شناخته شده است.
به‌رغم وحشیگری رژیم، زنان ایران تسلیم نشده‌اند
پارلمان ما به قتل‌عام ۶۷ به‌عنوان یک نسل‌کشی اشاره کرده و من بسیار امیدوارم که بدون هیچ ملاحظه سیاسی امیدواریم ما اولین پارلمانی باشیم که خاطره آن زنان و مردان اعدام شده در قتل‌عام ۶۷ را گرامی بداریم.

مطالب مرتبط

سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس در سنای ایتالیا ـ ایران، حقوق‌بشر، عدالت و نقش جامعه بین‌المللی

کنفرانس در سنای ایتالیا ـ ایران، حقوق بشر و عدالت و نقش جامعه بین المللی ـ پخش مستقیم از سیمای آزادی ۱۶۳۰ به وقت ایران، ۱۴۰۰ به وقت اروپا ـ ۱۳آبان۱۴۰۰

سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس در سنای ایتالیا: ایران، حقوق‌بشر، عدالت و نقش جامعه بین‌المللی

لطفا به اشتراک بگذارید: