مقاومت و ایستادگی و امید به آینده در جامعه ایران ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به بازتاب مقاومت و ایستادگی و امید به آینده در جامعه ایران در توئیتر ـ ۱۲آبان۱۴۰۰

صابر از ایلام: قیام آبان ۹۸ را میشه یک استارت قرارش داد خوب همیشه شروع یک مقداری سخت‌تره اما وقتی دیگه اون راه افتاده، حرکت کرده شما می‌تونید از جنبه دیگه هم باز هم همین استمرار را ببینید. در واقع میشه گفت ببینید قیام آبان زنده است و زنده خواهد بود

و این‌چنین آبان به کابوس دشمنان تبدیل شد!

هومان از کرج: آبان تنها یک ماه یا یک نام نیست آبان کابوسی خواهد برای رژیم که من بعد باید همیشه دنبال خودش این کابوس را داشته باشه.

درسته تعداد زیادی از ما را رژیم به ناحق کشت ولی باید بدونه که ستم و دیکتاتوری دیگه رو به انتهاست تمامشون باید بدونن این قضیه‌رو که دیگه باید جمع بکنن.

مادر شهید آبان ـ ۷آبان: امروز ۷آبانه سالروز مهرداد عزیزی که مصادف شده با ۷آبان زادروز کوروش بزرگ. جمع شدیم دور همدیگه و این اتحاد ما تا آخر ادامه داره. ما دادخواهیم تا روز یکه عاملان و آمران این جنایت به سزای اعمالشون نرسن و یک محاکمه بین‌المللی پیش نیاد و اینها به مجازات نرسن ما دادخواهیم

سردار بهشتی، پدر ستار ـ که سه روز پس از شهادت فرزند قهرمانش ستار، در زیر شکنجه مزدوران انتظامی رژیم، از شدت تألمات وارده دچار سکته مغزی شده بود ـ هرگز سلامتی کامل خود را باز نیافت. بیماری سردار بهشتی، با سکته‌یی دیگر شدت یافت و سرانجام در آبان اسفند۹۳به نزد ستار شتافت تا در کنار او در امام‌زاده محمد تقی رباط کریم آرام بگیرد.

او در ماههای آخر حیاتش همواره می‌گفت: «به ستار بگویید، من باید نزد ستار بروم».

مطالب مرتبط

زنده کردن یاد و خاطره قیام آبان ۹۸ ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

ستار بهشتی ـ خونی که خشم جهان را برانگیخت