سوخت مجانی برای لبنان ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سوخت مجانی برای لبنان ـ ۲۸مهر۱۴۰۰

در این روزها خامنه‌ای دست کم ۳ نفتکش بنزین مجانی به حزب‌الشیطان لبنان داده است.

امیر عبداللهیان وزیر خارجه آخوندها گفت اگر حزب‌الشیطان سوخت بیشتری هم بخواهد به آن خواهیم داد.

نولند معاون وزیر خارجه آمریکا کار رژیم را نمایش با کالایی کثیف خواند که برای لبنان پایدار نیست. هر نفتکش حداقل ۲۰۰میلیون لیتر سوخت حمل می‌کند.

قیمت سوخت این سه نفتکش معادل ۶۰۰میلیون دلار نزدیک به ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است.

با این پول می‌توان ۳۰۰میلیون دز واکسن فایزر تهیه کرد که بیش از نیاز واکسیناسیون مردم ایران است.

هزاران روستا در ایران شبکه آب آشامیدنی سالم هم ندارند.

این پول معادل حقوق یک سال۵۱۷هزار کارگر حداقل بگیر است.

این در حالی است که در لبنان حتی به هواپیمای امیر عبداللهیان سوخت ندادند.

خبرنگار: خبری هستش مبنی بر این‌که هواپیمای آقای امیر عبداللهیان در سوخت رسانی دچار مشکل بوده چون به‌دلیل تحریم فرودگاه رفیق حریری از این کار اجتناب کرده

آیا این خاصه خرجی‌های خامنه‌ای برای مشتی تروریست نشان از وطن‌فروشی او نیست؟

سؤال: آیا شما به‌عنوان یک ایرانی موافقید سرمایه‌های ایران در کشورهای دیگر هزینه شود؟

الف) خیر

ب) بله

مطالب مرتبط

حمله سایبری، این بار جایگاههای سوخت ـ قضاوت با شما

رصد سومین نفتکش حامل سوخت رژیم ایران توسط تانکر ترکرز