امتیازات آخوند بودن ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ امتیازات آخوند بودن ـ ۴آبان۱۴۰۰

آخوندها بعد از سرقت حاکمیت مردم ایران، سرمایه‌های کشور را مغول‌وار غارت کردند.

علاوه بر این چپاولگری‌ها امتیازات ویژه‌یی برای خودشان قائلند که همانند کلیسای قرون وسطی است.

سربازی اجباری برای مردم «خدمت مقدس»! است، اما آخوندها از سربازی معافند.

بدون تخصص هر شغل و منصبی را اشغال می‌کنند از وزارت تا قضاوت، از سینما تا گمرک و...

اما هیچ آخوندی شغل کارگری را انتخاب نمی‌کند.

بر خلاف دانشگاهیان، بیکاری برای آخوندها معنی ندارد و آنها چه کار بکنند یا نکنند، زندگی‌شان تأمین است.

آخوندها برای درمان به بهترین امکانات پزشکی روی می‌آورند اما مردم را به شفا در امامزاده‌ها حواله می‌دهند.

با دجالیت تمام بهشت می‌فروشند اما خودشان با بهترین امکانات، به زندگی چسبیده‌اند.

البته در قبال چپاولگریها و جنایاتی که آخوندها در حق مردم ایران انجام دادند این امتیازات ناچیز محسوب می‌شود.

آیا زندگی آخوندهای حکومتی چیزی جز جنایت و چپاول است؟

سؤال: نقش آخوندها در موضوعات کشور چیست؟

الف) آنها مسؤل دین و ایمان و آخرت مردم هستند.

ب) با خالی کردن جیب مردم مسؤل حلال کردن درآمدهای مردم هستند.

ج) مانند بقیه مردم در تولید اقتصادی و رشد کشور نقش دارند.

د) با چپاول و جنایت تلاش می‌کنند که حکومتشان را استمرار بدهند.

مطالب مرتبط

حمله سایبری، این بار جایگاههای سوخت ـ قضاوت با شما

وحشت از قیام در تقدیر

لطفا به اشتراک بگذارید: