میلیتاریزه کردن حکومت در وحشت از قیام ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ میلیتاریزه کردن حکومت در وحشت از قیام ـ ۱۲آبان۱۴۰۰

نگاهی به فرستادن پاسداران به مناصب اجرایی و کابینه

رئیسی جلاد مشغول گماشتن اقوام و فامیل پاسداراش در مناصب حکومتی است، روزنامه‌های باند مغلوب و مهره‌های خودی از جمله محمد مهاجری در مورد کابینه رئیسی که در روزنامه همدلی ۵آبان درج شده، گفته است: «ایراد آنجایی است که ابراهیم رئیسی ادعا کرد که در دولتم فراجناحی هستم. به اعتقاد من این ادعا در حد یک شوخی است. چیزی به نام فراجناحی در سیاست وجود خارجی ندارد».

وی افزوده: «سپاه پاسداران، از جمله نهاد‌های امنیتی و نظامی است که امروزه همه به‌خوبی می‌دانند، رابطه نزدیکی با دولت ابراهیم رئیسی دارد. احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیر عبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌اللهی و عزت‌الله ضرغامی هشت نظامی فعلی و سابق هستند که از سوی ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شدند. اگر چه نمی‌توان فامیل‌سالاری را به دولت رئیسی نسبت داد، اما گروه‌سالاری و باندسالاری در آن دیده می‌شود».

هم‌چنین روزنامه حکومتی آرمان با اشاره به انباشت پاسداران در کابینه رئیسی هشدار داده و نوشته است: «هنگامی‌که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد. هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را با تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم».

مطالب مرتبط

حمله سایبری، این بار جایگاههای سوخت ـ قضاوت با شما

هشدار نسبت به انباشت پاسداران در کابینه رئیسی