عیسی آزاده مأموری تحت پرچم وزارت اطلاعات ـ پرونده

عیسی آزاده مأموری تحت پرچم وزارت اطلاعات ـ پرونده ـ ۱۰آبان۱۴۰۰

عیسی آزاده شخصی که بارها و بارها در شبکه های مختلف تلویزیون رژیم ظاهر شده.
مهره ای آموزش دیده در ایران تحت حاکمیت آخوندها که البته الان محل مأموریت او در فرانسه است.
سوابق این مأمور وزارت اطلاعات چیست؟
چطور تسلیم آخوندها شد؟ و چطور مورد اعتماد آخوندها قرار گرفت و به فرانسه اعزام شد.
در اروپا انجام چه مأموریتهایی را بعهده دارد؟
در برنامه پرونده امروز به این سئوالات پاسخ می دهیم.

 

مطالب مرتبط

سعید شاهسوندی شاگرد جلاد اوین و منبع سپاه پاسداران تروریست ـ پرونده

جمعیت «زیر خط فقر ایران» در سه سال اخیر دو برابر شده است