مانور رژیم در وحشت از شهرهای شورشی آزاد شده

مانور رژیم در وحشت از شهرهای شورشی آزاد شده ـ ۱۱آبان۱۴۰۰

در وحشت از تکرار قیام آبان ۹۸ و در آستانه سالگرد این قیام سراسری، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس از آزادسازی یک شهر تصرف شده توسط دشمن (یعنی جوانان قهرمان شورشی) در یک مانور جنگ شهری خبر داد

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۵آبان ۱۴۰۰ خبر داد: نیروهای یگان ویژه، تمرین عملیات جنگ شهری را انجام دادند و با اجرای طرح از پیش تعیین شده و انجام عملیات آفندی، شهر تصرف شده توسط دشمن فرضی را آزاد کرده و سپس نسبت به اجرای پدافند تعجیلی از شهر اقدام کردند. در این مرحله گردان ادوات یگان فاتحین پشتیبانی آتش از عملیات گردانهای رزم را برعهده داشت.

هم‌چنین گردان تخریب این یگان پس از آزادسازی شهر، به پاکسازی تله‌های انفجاری و معابر و خانه‌های تله گذاری شده پرداختند.

همگان به یاد دارند که در قیام آبان شهرهای شورشی شیراز و بهبهان و نقاطی از کرج و شماری از دیگر شهرهای ایران برای ساعاتی از لوث وجود پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم پاک شده بود. اقدامی که جوانان شورشی این سرزمین هر آن قادر به تکرار آن هستند، همان جوانانی که با وجود شهادت ۱۵۰۰ هموطن خود در قیام آبان، بلافاصله در قیام دی همان سال (یعنی دو ماه بعد) زهر قیامی دیگر را به کام خامنه‌ای ریختند.

مطالب مرتبط

وحشت از قیام در تقدیر

وحشت از قیام در دوراهی تسلیم و مذاکره - مروری بر رسانه‌ها