ساداتیان ـ امروز این خطر وجود دارد که اروپا با آمریکا همراهی کند و مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود

سفیر پیشین رژیم در انگلستان نسبت به پیامدهای اتحاد آمریکا و اروپا علیه حکومت آخوندی به سرکردگان نظام هشدار داد ـ ۱۰ آبان۱۴۰۰

ساداتیان گفت: چهار کشور آمریکا و تروئیکای اروپایی و اسراییل و عربستان در پشت‌پرده به هم نزدیک شده‌اند و امروز این خطر وجود دارد که اروپا با آمریکا همراهی کند و مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود».

وی افزود: در بیانیهٴ وزرای خارجه چهار کشور، مواضع غرب به‌خوبی بیان‌شده است. اگر این کشورها در ادامه توافق خود، پرونده اتمی را به شورای امنیت برگردانند، مکانیزم ماشه علیه ما فعال می‌شود. در اینصورت همه کشورهای دنیا موظف هستند که در تحریم علیه نظام شرکت کنند. این تحریم به هر شکلی دیکته شود کشورها باید تبعیت کنند.

مطالب مرتبط

واشینگتن پست ـ بایدن به متحدان کلیدی اروپایی پیوست تا فشار علیه رژیم ایران برای احیای مجدد توافق اتمی را بالا ببرد

واکنش‌های ترسان رژیم در رابطه با بیانیه سران آمریکا و اروپا و خطر اجماع جهانی علیه تخلفات اتمی حکومت آخوندی