یک رسانه حکومتی ـ اگر اختلال در سامانه هوشمند سوخت محصول دستکاری مسئولان باشد، آنها دچار خطای محاسباتی شده ‌اند

 هراس نظام آخوندی از پیآمد اخلال در توزیع بنزین ـ ۹ آبان۱۴۰۰

 یک رسانه حکومتی نوشت: اگر اختلال در سامانه هوشمند سوخت محصول دستکاری مسئولان باشد، قطعاً آنها در چنین تصمیمی دچار خطای محاسباتی شده‌اند، چرا که بحرانی از جنس بحران ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به حدی قوی و مخرب است که می‌تواند زمینه را برای خیزش‌های عمومی دیگر جامعه در مسأله گرانی افسارگسیخته، فقر و فلاکت فزاینده، تنگناهای اقتصادی، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی فراهم کند. جامعه تاب و تحمل بحران دیگری را ندارد و فروش بنزین سه هزار تومانی و افزایش تدریجی آن می‌تواند سرآغاز یک بحران تازه باشد. . ». .

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت در مورد زمینه‌سازیهای رژیم برای گران کردن بنزین نوشت: ( گفته می‌شود) اختلال به‌وجود آمده در سامانه‌های هوشمند نه ناشی از حمله سایبری هکر‌ها، بلکه بیشتر برای واکنش‌سنجی افکار عمومی در آمادگی برای گران‌تر شدن نرخ بنزین بوده است؛ چرا که از زمان بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند سوخت، فقط بنزین ۳هزار تومانی یا همان بنزین به نرخ آزاد فروش رفته و از فروش بنزین سهمیه‌ای خبری نبوده است.

مطالب مرتبط 

ادامه بحران سراسری عرضه بنزین و هراس سردمداران رژیم در آستانه سالگرد قیام آبان

بنزین سه هزار تومانی و افزایش تدریجی آن سرآغاز یک بحران تازه برای رژیم