خبر تو خبرـ توصیه عظمای فلک زده به صبر به مزدورانش ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ توصیه عظمای فلک زده به صبر به مزدورانش ـ پیک شادی ـ ۶مهر۱۴۰۰


خبر تو خبر خبر داره براتون

از عظمای پخش و پلا که جلسه وحدت  آخوندی گذاشت وب ه مهرها ی وارفته اش گفت به جای این که روی زمین ولو بشید بلند شید و یک تکونی به خودتون بدهید.

خامنه ای: شما مسئولینی که در اینجا تشریف دارید و مسئولین کشور در همه رده ها اونی که از همه چیز براشون مهتر است صبر است، بایستی پایداری کنید، مقاومت کنید، فشارها را تحمل کنید. مشکلات را تحمل کنید و راه را ادامه بدهید. متوقف نباید بشوید...

مطالب مرتبط 

عظما جون بدجوره حالم ـ ترانه طنز

بلوف درمانی ـ ترانه طنز