گزارش ای یو ریپورتر از گرامیداشت دیوید ایمس در اشرف۳

گزارش ای یو ریپورتر از گرامیداشت دیوید ایمس در اشرف۳ ـ ۲۹مهر۱۴۰۰

خانم مریم رجوی:

دیوید ایمس دشمن دیکتاتوریها به‌خصوص دیکتاتوری آخوندها بود

بعد از سه دهه حمایت از مقاومت مردم ایران او اکنون در شمار شهدای آزادی است

ای یو ریپورتر ۱۸ اکتبر۲۰۲۱

آلبانی- اشرف-۳ - در اشرف۳ هزاران نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران یاد دیوید ایمس را گرامی داشتند تصویر بزرگ دیوید ایمس توسط گارد احترام بر فرشی سرخ بر بنای یادبود شهدای آزادی ایران، حمل گردید.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در این مراسم شرکت داشت و در گرامی‌داشت دیوید ایمس گل گذاری و سخنرانی کرد. خانم رجوی گفت ما در اینجا جمع نشده‌ایم که فقط در فقدان او سوگواری کنیم بلکه ما هم‌چنین زندگی و دستاوردهای او را ارج می‌نهیم. من معتقدم که او اکنون به تمامی کسانی که جان خود را برای حقوق‌بشر و عدالت فدا کرده‌اند پیوسته است.

خانم رجوی افزود: دیوید ایمس دشمن دیکتاتوری به‌خصوص دیکتاتوری آخوندها بود. در نتیجه بعد از سه دهه حمایت از مقاومت مردم ایران او اکنون در شمار شهدای آزادی است.

مطالب مرتبط 

گاردین انگلستان ـ مریم رجوی از دیوید ایمس به‌عنوان دوست بزرگ مقاومت ایران یاد کرد

تایمز مالی: کشته شدن دیوید ایمس ضربه به قلب دموکراسی انگلستان