خبرتوخبر ـ کنسل کردن رئیس جمهور قاتل نظام بخاطر دستگیری ـ پیک شادی

خبرتوخبر ـ کنسل کردن رئیس جمهور قاتل نظام بخاطر دستگیری ـ پیک شادی ـ۲۹مهر۱۴۰۰


این هفته خبر توخبر خبر داره براتون

از رئیس جمهور قاتل آخوندها که میخواست بره گلاسگو اما از ترس دستگیری و محاکمه و مشتی که در انتظارش بود سفرش را لغو کرد

سخنگوی وزارت خارجه رژیم : دکتر رئیسی برای اجلاس اقلیمی سازمان ملل در اسکاتلند عازم نخواهند بود. از اولش هم برنامه ای برای عزیمت به اونجا نداشتن...

مطالب مرتبط 

دستاورد دیپلماتیک امیر عبدالهیان وزیر خارجه رئیسی

طنز خنده دار ـ فرق رئیسی با رئیس جمهورهای قبلی نظام