آخوند محمود نبویان ـ رآکتور اراک سالانه ۹ کیلو پلوتونیم می داد که یک مصرفش بمب است

تولید سالانه ۹کیلو پلوتونیم  در رآکتور اراک ـ ۲۶مهر۱۴۰۰

آخوند محمود نبویان عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس ارتجاع گفت: برجام جز ضرر و زیان برای ما چیزی نداشته و در مورد اهمیت رأکتور اراک برای رژیم اضافه کرد: من همین جا صریحاً اعلام بکنم آن رأکتور برای ما مهم است که سالانه ۹ کیلو به ما پلوتونیم می‌داد پلوتونیم صریحاً عرض بکنم یک مصرفش بمب هست.

تلویزیون رژیم ۲۵مهر۱۴۰۰

نبویان: ما داریم توسعه می‌دهیم صنعت هسته‌یی خودمان را چون آمدیم می‌گیم برجام جز ضرر و زیان برای مملکت چیزی توی آن نبوده است

نبویان: رأکتور اراک چقدر مهم است؟ من همین جا صریحاً اعلام بکنم اون رأکتور اون قدر برای ما مهم است که سالانه ۹ کیلو به ما پلوتونیم می‌داد پلوتونیم صریحاً عرض بکنم یک مصرفش بمب هست یک مصرفش برای زیردریایی‌هاست یک مصرفش برای سوخت ترکیبی است یک مصرفش برای سفینه‌های فضایی ست و انواع، ما به فتوای مقام معظم رهبری حرام است که بمب تولید بکنیم کشورها بر اساس تکنولوژی‌شان بین سه کیلو تا هفت کیلو می‌توانند با پلوتونیم بمب تولید کنند ما به فتوای مقام معظم رهبری حرام است بمب تولید کنیم اما اسراییل که فتوا حالی‌اش نمیشه داشتن این رأکتور این پیام را به اسراییل می‌داد دست از پا خطا کردی علیه ملت ایران ما داریم ها!

مطالب مرتبط 

رویداد ۲۴ ـ نظام هیچ برنامه مشخصی برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام ندارد

رویترز: جوزپ بورل گفت هیچ دیداری با (رژیم) ایران در بروکسل در روز پنجشنبه نخواهد بود