مجاهدین را نمی‌شود از بین برد ـ این فکر باقی ماندنی است چون حق است ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ مجاهدین را نمی‌شود از بین برد ـ این فکر باقی ماندنی است چون حق است ـ ۲۶مهر۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

اگر مجاهدین نبودند در آن سالهای سخت، وضع دانشگاههای ما به چه ترتیبی بود؟ در آن سال‌ها چه کسانی بودند که پرچم اسلام را برافراشتند و بپایش جان و خون دادند؟

اینها فراموش شده بود، لازم بود ما شهادتین بگوییم و البته ما گفتیم، دردآور بود، دردآور است، من یادم هست پارسال بهمین دلیل در سخنرانی خودم در بهشت زهرا، در همین مراسم از خدا از پیغمبر از نبوت از انبیاء از قیامت و معاد صحبت کردم و یادتان هست برادرم مسعود نامه‌یی را که متضمن شهادتین بود نوشت، روزهای سختی بود، ولی البته سختیها تمام شدنی نیست. از پارسال تا امسال باز ما می‌توانیم مرور بکنیم، ببینیم که آیا وعده خدا راست بود؟ آیا وعده خدا درست از آب درآمده یا نه؟

درست است ما تهدیدات و مشکلات زیادی تحمل کردیم و تحمل می‌کنیم، هر روز توطئه‌یی جدید هر روز تهمت و افترایی تازه، هر روز فشاری جدید، ولی این لازمه کار و حرکت انقلابی ماست. این را می‌دانیم، ما شهید داده‌ایم، کاروانی از شهدا داده‌ایم شکنجه شده‌ایم، زندانها کشیده‌ایم، الآن هم زندانی داریم، چند روز دیگر می‌شود یکسال.

ما می‌دانیم این لازمه راه است، اگر بخواهیم بر سر اصول خود بر سر پیمان خود بمانیم باید این تاوان را بپردازیم و ما می‌پردازیم اما باز معتقدیم و مطمئنیم که آینده روشن است، ما این حرف را بی‌پایه و از روی هوا و هوس نمی‌گوییم، گذشته را که مرور می‌کنیم به این‌جا می‌رسیم؛ از پارسال تا امسال، پارسال این موقع خیلیها به ما پشت کردند، بعد از صحبت‌هایی که برادرمان مسعود در اسفند ماه در دانشگاه کرد، اتمام حجتهایی که کرد، به مذاق خیلیها خوش نیامد، برخی به ما پشت کردند، ولی ما می‌دانستیم این پدیده‌یی موقت و گذراست؛ می‌دانستیم که اگر ما حقیقت داریم و حق می‌گوییم تا آنجا که می‌فهمیم باز عناصر آگاه، عناصر مؤمن، عناصر مبارز و انقلابی، به سمت ما باز خواهند گشت، بنابراین ما ایستادیم و به این‌جا رسیدیم که امروز می‌بینید و امروز هم ما تجربه می‌کنیم، لمس می‌کنیم که خون صادقها و حنیفها، خون بدیع زادگانها و منتظر حقیقی‌ها هدر نرفته، مجاهدین هستند!

خواهی نخواهی هستند! و اگر هم کسانی خواب و خیالی در سر داشته باشند، ما قادریم و حاضریم قاطعانه به آنها بگوییم نه! اشتباه می‌کنید! مجاهدین را نمی‌شود از بین برد، ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه! مجاهدین از بین رفتنی نیستند! مگر گذشته نشان نداد؟ این فکر باقی ماندنی است چون حق است، این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد، این پرچم، اگر هم امروز از دست ما بیفتد، دست دیگری حتماً آن را برخواهد گرفت.

پس ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم و از آنها استقبال کنیم، ما حق داریم بر توطئه‌ها و توطئه چینها نیشخند بزنیم و امیدوار باشیم؛ امیدوار باشیم که آینده از آن خلق و مردم محروم است؛ فرصت‌طلبی، دروغپردازی، تهمت پراکنی، اینها مانند کفهای باطلند و حتماً از بین خواهند رفت، فقط چیزی که به مردم نفع برساند و تا گاهی که نفع برساند، ماندنی است «وأمّا ما ینفع النّاس فیمکث فی‌الأرض» این را ما هر روز تجربه می‌کنیم.

مطالب مرتبط

پاسخ آتشین فرزندان ایران به دستگیری و ضرب و شتم وحشیانه یک زن هموطن توسط ماموران انتظامی

بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران