بیانیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک ـ دیوید ایمس برای آزادی و علیه دیکتاتوری مذهبی

بیانیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک ـ دیوید ایمس برای آزادی و علیه دیکتاتوری مذهبی ـ ۲۵مهر۱۴۰۰

بیانیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت

دیوید ایمس به‌عنوان حامی مردم ایران و مجاهدین خلق ایران فعالیت می‌کرد

ایمس یک روز قبل از ترور در مقاله‌یی در تاون هال

نقش رئیسی جلاد تهران را در قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی برجسته کرد

و از پلیس خواست اگر رئیسی جرأت کند به گلاسگو بیاید وی را دستگیر کند

 

بیانیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت

کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس که از حمایت ۴۰۰۰ پارلمانتر در آمریکا و اروپا برخوردار است، طی بیانیه‌یی که توسط استرون استیونسون نماینده پیشین پارلمان اروپا منتشر شد، اعلام کرد: اقدام تروریستی علیه سر دیوید ایمس حمله به دموکراسی ما بود. ما به بستگان و همکارانش فکر می‌کنیم و به آنها تسلیت می‌گوییم.

دیوید ایمس که تقریباً چهل سال نماینده مجلس بود، بیشتر وقت خود را به‌عنوان حامی اصلی مردم سرکوب شده ایران و جنبش اصلی اپوزیسیون دمکراتیک آنها، مجاهدین خلق ایران اختصاص داد. جنبشی که مدافع عدالت، آزادی، دموکراسی، حقوق‌بشر و حقوق زنان و جدایی دین از دولت است.

استرون استیونسون گفت: من و دیوید ایمس اغلب با هم همکاری نزدیک داشتیم، به‌ویژه در سالهایی که بیش مجاهدین خلق ایران در اشرف و لیبرتی در عراق، تحت حملات مداوم به تحریک رژیم ایران بودند. ما هم‌چنین در کارزار بسیار موفقیت‌آمیز علیه ممنوعیت سازمان مجاهدین خلق ایران با انگیزه سیاسی، همکاری کردیم که منجر به رفع ممنوعیت فعالیت آنها در لندن، اروپا و آمریکا شد.

یک روز قبل از ترور، دیوید ایمس در مقاله‌یی در تاون هال نقش ابراهیم رئیسی جلاد تهران را در کشتار ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ برجسته کرد. وی از پلیس خواست تا اگر رئیسی جرأت کند برای اجلاس آب و هوا در گلاسگو بیاید دستگیر کند.

دیوید ایمس نه تنها به‌خاطر خدمات خود به کشورش، بلکه به‌خاطر طرفداری پرشور ز تغییر رژیم در ایران، برای رهایی مردم ایران از ظلم و استبداد به دست رژیم فاشیستی مذهبی، به یاد خواهد ماند.

 

بیانیه کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک

دیوید ایمس برای آزادی و علیه دیکتاتوری مذهبی

چهار دهه در کنار مردم و مقاومت ایران ایستاد

بیانیه کمیتهٔ فرانسوی برای ایران دمکراتیک

پاریس ۱۶اکتبر ۲۰۲۱ – ۲۴ مهر۱۴۰۰: کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک حمله نفرت‌انگیز به دیوید ایمس را که تجاوزی نه تنها علیه یک نماینده پارلمان بریتانیا بلکه تجاوزی به دموکراسی و اروپاست، محکوم می‌کند و به بستگان و همکاران پارلمانی او تسلیت می‌گوید.

دیوید ایمس برای آزادی و عیله دیکتاتوری مذهبی در کنار مردم ایران ایستاد. او چهار دهه از جنبش مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ایران حمایت کرده است. وی در دوران تصدی خود در پارلمان، غالباً در کنفرانس‌ها و بحثهای پارلمانی و هم‌چنین در موارد اضطراری از تهدیدات جدی متعدد رژیم تهران صحبت می‌کرد. وی خواستار سیاست قاطعانه‌ای در قبال رژیم ایران و تمرکز بر حقوق‌بشر شد تا این رژیم در مورد نقض این حقوق و تروریسم ناشی از آن پاسخگو باشد.

سر دیوید ایمس یکی از ۳۵ نماینده پارلمان و همتایانش در سال۲۰۰۷ بود که با موفقیت کارزار قضایی علیه ممنوع کردن سازمان مجاهدین خلق ایران با انگیزه‌های سیاسی را دربریتانیا رهبری کرد.

او همچنین به تلاش بی‌امانی برای حفاظت رزمندگان آزادی ایران در اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن و موفق آنها به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی دست زد.

 

دیوید ایمس در ۶ژوئن سپتامبر ۲۰۲۱ گفت: یکی از کارهایی که من در زندگی سیاسی خود به آن افتخار می‌کنم این است که از شورای ملی مقاومت ایران که خواستار جایگزینی رژیم ایران با حکومتی دمکراتیک است، حمایت کردم.

یک روز قبل از ترور، دیوید ایمس در مقاله‌یی در تاون هال نقش ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور رژیم ایران در قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال۶۷ را مورد تأکید قرارداد و از دستگیری وی در صورت شرکت در کنفرانس آب و هوا درگلا سکو حمایت کرد. کمیتهٔ فرانسوی برای ایران دمکراتیک ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و ظالمانه خواستار تحقیقات کامل در مورد این ترور است.

مطالب مرتبط

ادای احترام به دیوید ایمس توسط نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان و یاران شورشگر

بیانیهٔ کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت: دیوید ایمس به‌عنوان حامی مردم ایران و مجاهدین خلق ایران فعالیت می‌کرد