اعتراف به فاجعه فقر وگرسنگی درایران به نقل از یک کارگزار حکومتی در خبرگزاری رسمی رژیم

خبرگزاری رسمی رژیم در اعتراف به فاجعه فقر و گرسنگی در ایران به‌نقل از یک کارگزار حکومتی نوشت ـ ۲۵مهر۱۴۰۰

در مناطق محروم شاهد بودم که مادری فرزندان خود را شب با قرص خواب می‌خواباند تا آنها تقاضای غذا نکنند چون از روی بچه‌هایش شرمنده می شد. الآن سوء‌تغذیه از سال۸۴ تاکنون دو برابر شده است.

رئیس انجمن تغذیه حامی سلامت افزود: قیمت غذا روزبه‌روز در حال افزایش است و مردم دسترسی به غذا ندارند، بیماریها و ناتوانایی‌هایی که مردم در اثر عدم دسترسی به غذا به آن مبتلا می شوند هزینه سنگینی را در بخش درمان کشور به‌وجود می‌آورد.

مطالب مرتبط

بحران کرونا و فقر و درماندگی و گرسنگی یک فاجعه ملی ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

فاجعه‌ای به نام سوء‌تغذیه در ایران تحت حاکمیت آخوندها