خطر ابرتورم بیخ گوش اقتصاد ایران در روزنامه حکومتی ابتکار

روزنامه حکومتی ابتکار با عنوان «خطر ابر تورم بیخ گوش اقتصاد ایران» نوشت  ـ ۲۵مهر۱۴۰۰

اخیراً تصویری از یک جدول با عنوان «برآورد متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی» در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

در این جدول گفته شده است که نرخ دلار در صورت ادامه تحریم‌ها در سال۱۴۰۶ به ۲۸۴هزار تومان و در صورت لغو تحریم‌ها به ۵۵هزار تومان خواهد رسید. هم‌چنین نرخ تورم در سال۱۴۰۶ در صورت لغو تحریم‌ها ۲۵ و در صورت تداوم تحریم‌ها ۶۵درصد خواهد بود...

مطالب مرتبط

وحشت از پیامدهای گرانی و تورم در یک رسانه حکومتی

تشدید شکاف نظام در اوج خفگی اقتصادی - مروری بر روزنامه‌های حکومتی